Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

 

Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski

ul Kuźnicza 49 / 55
50-138 Wrocław
tel. / fax (71) 375 24 73
e-mail jolanta.sikora@uwr.edu.pl

facebook

W tle: Kierunki ciążenia istniejących osrodków uslugowych (w:) Studium planu krajowego, Główny Urząd Planowania Przestrzennego, 1948, Warszawa, s. II 43Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc