Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Monografie

GI

Geografia Internetu
Janc K.
Wrocław 2017
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Tom 41

ISBN 978-83-62673-62-9
do pobrania

do pobrania całość publikacji

Trendy Rozwojowe Mazowsza nr 11
Edukacja jako czynik rozwoju Mazowsza

Czapiewski K.Ł., Janc K.
Warszawa 2013
ISSN 2084-5669
do pobrania całość publikacji
Trwałość współpracy przygranicznej
Szmigiel-Rawska K., Dołzbłasz S.
CeDeWu, Warszawa 2012
ISBN 978-83-7556-499-0
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Tom 29
Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych

Ilnicki K., Janc K.
Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−28−5
do pobrania całość publikacji
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Tom 28
Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych

Ciok S., Dołzbłasz S.
Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−27−8
do pobrania całość publikacji
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Tom 27
Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej

Ciok S., Raczyk A.
Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−26−1
do pobrania całość publikacji
pogranicze

Relacje współpracu i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim
Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak-Johann M.
Wydawnictwo Gaskor, Wrocław 2012
ISBN 978-83-929684-8-1
do pobrania całość publikacji

Rozprawy_IGRR_23
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Tom 23

Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska
Ciok S., Janc K. (red.)
Wrocław 2012
ISBN 978-83-62673-20-9
Usługi

Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Tom 11
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań.

Ilnicki D.
Wrocław 2009
ISBN 978-83-928255-5-5

spis treści rozdział I rozdział II rozdział III rozdział IV rozdział V rozdział VI  
rozdział VII rozdział VIII

Kapitał ludzki
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Tom 8
Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego
w Polsce

Janc K.
Wrocław 2009
ISBN 978-83-928255-3-1
spis treści

Polityka innowacyjna
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Tom 7
Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska.

Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H.
Wrocław 2009
ISBN 978-83-928255-2-4

rozprawy_4
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Tom 4
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni.

Dołzbłasz S.. Raczyk A. (red.)
Wrocław 2008
ISBN 978-83-928255-1-7
spis treści

rozprawy_3
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Tom 3
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania.

Ilnicki D., Janc K. (red.)
Wrocław 2008
ISBN 978-83-928255-0-0
spis treści
Polska - Niemcy

Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne
Tom 81
Polska-Niemcy. Współpraca i konkurencja na pograniczu

Ciok S., Leśniak M., Dołzbłasz S., Raczyk A.
Wrocław 2008
ISBN 978-83-229-2928-5

Dolny Śląsk. Problemy rozwoju regionalnego.
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne
Tom 79
Dolny Śląsk: problemy rozwoju regionalnego

Ciok S., Dołzbłasz S., Raczyk A.
Wrocław 2006
ISBN 978-83-229-2818-9
Pogranicze polsko-niemieckie
Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej
Ciok S.
Wrocław 2004
ISBN 83-229-2518-2
Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych VII/2

Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno -  przestrzennych
Tom VIII/2
Regionalny wymiar integracji europejskiej

Jakubowicz E., Raczyk A. (red.)
Wrocław 2004
ISBN 83-921877-1-7

Przekształcenia Regionalnych struktur Funkcjonalno-Przestrzennych VII/1
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno -  przestrzennych
Tom VIII/1
Regionalny wymiar integracji europejskiej

Ciok S., Ilnicki D. (red.)
Wrocław 2004
ISBN
83-921877-0-9
Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych V

Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno -  przestrzennych
Tom V
Ciok S., Ilnicki D. (red.)
Wrocław 2000
ISBN 83-87196-07-X

Wybrane obszary problemowe Polski Południowo-Zachodniej

Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne
Tom LXII
Wybrane obszary problemowe Polski Południowo-Zachodniej

Ciok S.
Wrocław 1994

ISBN

Sudety

Studia Geograficzne
Tom LI
Sudety. Obszar problemow
y
Ciok S.
Wrocław 1991
ISBN 83-229-0489-4

Problematyka obszarów przygranicznych Polski południowo-zachodniej
Studia Geograficzne
Tom XLVIII
Problematyka obszarów przygranicznych Polski południowo-zachodniej. Studium społeczno-ekonomiczne

Ciok S.
Wrocław 1990
ISBN 83-01-09910-0

 

Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc