Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Publikacje - pozostałe

  • Ekspertyzy, raporty, analizy
  • Abstrakty, notki etc.
  • Doktoraty
Janc K., Floriańczyk Z., Łopaciuk W., Bański J., Bednarek M., Mazur M., Świątek D., Owsiński J.W., Pielak A.M., 2008, ICT vs. Rural Governance and Development in Poland: Report and database from the case study at NUTS 4/5 level, Deliverable report, Foresight Analysis of Rural areas of Europe (FARO-EU), EU FP6 Specific Target Research Project.
Ilnicki D., Raczyk A., 2002, Szanse i możliwości rozwoju regionu południowo-zachodniego w porównaniu z wybranymi regionami Unii Europejskiej, Rządoweg Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu
Jakubowicz E., Ilnicki D., Raczyk A., 2002, Zmiany w strukturze gospodarczej i demograficznej Dolnego Śląska i ich wpływ na kształtowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, Stan i kierunki zmian w kształceniu ponadgminazjalnym w województwie dolnośląskim, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
 
Ilnicki D., Raczyk A., 1999, Wybrane dane socjoekonomiczne jako podstawa opracowania strategii Dolnego Śląska oraz pasa powiatów przygranicznych, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Wrocław
 
Ciok S., Ilnicki D., Jakubowicz E., Raczyk A., 1999, Zaawansowanie procesów przekształceń społeczno-gospodarczych w Regionie Południowo-Zachodnim, Studia Regionalne RCSS, Zeszyt nr 26, (wspólnie z zespołem Biura Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu)
 
Jakubowicz E., Raczyk A., 1998, Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju obszarów górskich i górzystych Sudetów, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Wrocław
Dołzbłasz S., Raczyk A., 2009, Relationships between actors of transborder co-operation. Polish-German borderland case study, (in:) Czapiewski K., Komornicki T., Proceedings Warsaw Regional Forum 2009, Institute of Geography and Spatial Organization, PAS, Warsaw
Dołzbłasz S., 2009, Tourism as an innovation in the process of local development in post-mining municipality (in:) Investigating ecological and cultural potentials of European mining regions, Scientific concept of the ReSOURCE project (Road map), IOER, Dresden
Ilnicki D., Janc K., 2009, Typologie, nodalia a prostor internetových toků (Typlogy, Nodality and Space of Internet flows) (in:) Tomáš M., Vysoudil M. (eds.), Sborník Abstraktů - Mezinárodní Védecká Konference k 50. Výročí Geografie na PŘUP v Olomouci 10-11.06.2009, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
Ilnicki D., Janc K., 2009, Hotspot - a new technology, or a new, geographical face of the Internet? Proceedings. Warsaw Regional Forum 2009 - Networking in the European regional and local space, IGiPZ PAN, PTG OA, Warsaw
Czapiewski K.Ł., Floriańczyk Z., Janc K., 2009, Agricultural Knowledge and Rural Economy - Using Two Complementary Research Methods (in:) 7th ERDN Conference 2009 - Book of Abstracts,, Debrecen, Hungary
Janc K., 2008, Historical Borders as a Core Component in the Process of Creation of Social Capital in Poland (in:) Baso L., Cotella G., Haselsberger B. (eds.) 2nd AESOP YA Meeting – Looking Beyond One’s Nose – Planning, Policies and Institutions for Integration, North-West Academy of Public Administration, St. Petersburg.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2007, Education – Factor which Diversify the Possibilities of Development (in:) 1st AESOP YA Meeting – Central and Eastern European Engagement, Bratislava.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2005, Human capital on agricultural areas in Poland (in:) Marada M., (ed.) International Conference on Issues of Peripheral Areas: Quo Vadis Periphery? Abstract Book., Charles University in Prague, Czech Geographical Society, Prague.
Janc K., 2005, Human and Social Capital in Poland – spatial diversity and relations (in:) Czapiewski K., Komornicki T. (eds.), Proceedings. Warsaw Regional Forum 2005, IGiPZ PAN, PTG OA, Warsaw.
Ilnicki D., 1995, Bibliografia prac Antoniego Zagożdżona, (w:) Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne T. LXIV, s. 274-279
Ilnicki D., 1995, Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1990-1994, (w:) Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1990-1994, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 31-38
Ilnicki D., 1992, Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za rok 1993, (w:) Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za rok 1993, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 10-11
Autor / rok / tytuł
Promotor
 
Dobrowolska-Kaniewska H., 2008, Potencjał innowacyjny Dolnego Śląska
prof. dr hab. Stanisław Ciok
 
Guz-Vetter M., 2007, Pogranicze polsko-niemieckie w procesie integracji europejskiej
prof. dr hab. Stanisław Ciok
Nytko-Wołoszczuk B., 2007, Małe miasta województwa opolskiego w świetle przemian strukturalnych okresu transformacji systemowej
prof. dr hab. Stanisław Ciok
Janc K., 2007, Zróżnicowania przestrzenne kapitału ludzkiego w Polsce
prof. dr hab.
Edyta Jakubowicz
Leśniak M., 2006, Konkurencyjność obszarów pogranicza polsko-niemieckiego
prof. dr hab. Stanisław Ciok
Żochowska M., 2006, Czynniki aktywizacji obszaru górskiego południowej części Ziemi Kłodzkiej
prof. dr hab.
Edyta Jakubowicz
Dołzbłasz S., 2005, Międzynarodowa współpraca polskich regionów
prof. dr hab. Stanisław Ciok
Raczyk A., 2004, Nisze aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku
prof. dr hab.
Edyta Jakubowicz
Ilnicki D., 1999, oziom i jakość życia ludności Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem warunków mieszkaniowych
prof. dr hab. Stanisław Ciok
Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc