Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Centrum Badań nad Pograniczem
 strona domowa CBP

Centrum Badań nad Pograniczem funkcjonuje przy Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego, Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Centrum zostało utworzone w 2008 r. Powołano je w odpowiedzi na rosnącą rolę obszarów pogranicznych w polityce regionalnej Unii Europejskiej oraz państw członkowskich.

Funkcjonowanie pograniczy nabiera szczególnego wymiaru w obliczu procesów integracji europejskiej. Ograniczanie barier formalnych na granicach państwowych lub wręcz zanik tych granic uświadamia istnienie szeregu barier integracji o charakterze ekonomicznym, społecznym, kulturowym, itd. Ich niwelacja jest procesem o bardzo złożonym i długotrwałym charakterze, wymagającym współpracy środowisk naukowych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, itd. Stąd potrzeba prowadzenia badań i przygotowywania opracowań, studiów, analiz zarówno o charakterze naukowym, jak i aplikacyjnym.

Mając na uwadze wielowymiarowość problematyki Centrum jest otwarte na współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin zajmującymi się tematyką pogranicza.

 

 

 

 

 

W tle: Gęstość zaludnienia oraz kierunki migracji w Polsce i w Niemczech (w:) Rozwój gospodarczy Ziem Zachodnich i Północnych Polski,Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1960, Warszawa, s. 49

Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc