Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

prof. dr hab. Stanisław Ciok

Stanowisko: Kierownik Zakładu, Profesor zwyczajny

Specjalność naukowa:
- geografia społeczno - ekonomiczna
- polityka regionalna
- geografia polityczna

Kontakt:
 +48 71 375 22 49
 stanislaw.ciok@uwr.edu.pl


Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc