Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Edyta Jakubowicz

prof. dr hab. Edyta Jakubowicz

Stanowisko: Emerytowany pracownik

Specjalność naukowa:
- geografia usług
- gospodarka przestrzenna
- planowanie przestrzenne

Zainteresowania naukowe:
- rozwój sieci osadniczej w regionie, w tym ośrodków centralnych i kształtowania się zespołów osadniczych
- kształtowanie centrów regionalnych i ośrodków wzrostu
- struktura przestrzenna usług, w tym hierarchia ośrodków usługowych i rola usług w tworzeniu systemów funkcjonalnych
- poziom wykształcenia ludności Dolnego Śląska oraz obszarów przygranicznych
- funkcje usług podstawowych w integracji poszczególnych obszarów
- zagadnienia przestrzennych struktur osadniczych i demograficznych jako determinanty tworzenia się regionów funkcjonalnych

Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc