Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Sylwia

dr hab. Sylwia Dołzbłasz

Stanowisko: Adiunkt

Specjalność naukowa:
- polityka regionalna
- gospodarka przestrzenna
- geografia polityczna

Zainteresowania naukowe:
- polityka regionalna
- geografia polityczna
- współpraca międzynarodowa, międzyregionalna
- współpraca przygraniczna
- konflikty przestrzenne
- planowanie przestrzenne
- organizacja terytorialna Polski
- samorządy regionalne i lokalne

Research Gate

Kontakt:
 +48 71 375 25 87
 sylwia.dolzblasz@uwr.edu.pl

 

Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc