Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Dariusz Ilnicki

dr hab. Dariusz Ilnicki

Stanowisko: Adiunkt

Specjalność naukowa:
- geografia usług
- gospodarka przestrzenna
- geograficzne systemy informacji GIS

Zainteresowania naukowe:
- poziom i jakość życia (ujęcie wskaźnikowe oraz subiektywne)
- warunki mieszkaniowe ludności
- georafia Internetu
- usługi nowe
- struktura przestrzenna szkolnictwa wyższego

- punkty akceptacji kart płatniczych
- punkty elektronicznej dystrybucji pieniądza
- zróżnicowania inter oraz intra regionalne
- metody ilościowe w geografii

Kontakt:
 +48 71 375 25 96
 dariusz.ilnicki@uwr.edu.pl


Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc