Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Centrum Badań nad Pograniczem
Krzysztof Janc

dr Krzysztof Janc

Stanowisko: Adiunkt

Specjalność naukowa:
- geografia społeczno-ekonomiczna
- gospodarka przestrzenna

Zainteresowania naukowe:
- poziom wykształcenia ludności
- kapitał społeczny - pomiar i zróżnicowanie
- zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego w skali lokalnej
- zagadnienia społeczne w geografii
- Gospodarka Oparta na Wiedzy, społeczeństwo informacyjne
- metody ilościowe w geografii

Kontakt:
 +48 71 375 22 46
 krzysztof.janc@uwr.edu.pl
  strona domowa

Site Map | Kontakt z administratorem
Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2011 Dariusz Ilnicki