Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Janc

dr hab. Krzysztof Janc

Stanowisko: Adiunkt

Specjalność naukowa:
- geografia społeczno-ekonomiczna
- gospodarka przestrzenna

Zainteresowania naukowe:
- geografia internetu
- poziom wykształcenia ludności
- kapitał społeczny - pomiar i zróżnicowanie
- Gospodarka Oparta na Wiedzy, społeczeństwo informacyjne
- metody ilościowe w geografii

Research Gate
Academia
Google Scholar
ORCID

Kontakt:
 +48 71 375 22 46
 krzysztof.janc@uwr.edu.pl
  strona domowa

Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc