Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Andrzej Raczyk

dr hab. Andrzej Raczyk

Stanowisko: Adiunkt

Specjalność naukowa:
- polityka regionalna
- gospodarka przestrzenna

Zainteresowania naukowe:
- współpraca przygraniczna
- kształtowanie zróżnicowań przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej
- uwarunkowania wzrostu gospodarki w skali lokalnej
- polityka regionalna, Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
- aktywność obywatelska społeczności lokalnych
- zróżnicowania przestrzenne przedsiębiorczości i innowacyjności
- wykluczenie społeczne a wzrost gospodarczy

Kontakt:
 +48 71 375 25 87
 andrzej.raczyk@uwr.edu.pl


Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc