Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

mgr Ewa Kuźniar - Senczyno

Stanowisko: Doktorant

Tytuł pracy:
Hierarchia, zróżnicowanie przestrzenne i zaięg oddziaływania ośrodków kształcenia
na poziomie średnim


Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Ciok

Kontakt:
 +48 71 375 22 46

Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc