Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Centrum Badań nad Pograniczem

mgr Ewa Kuźniar - Senczyno

Stanowisko: Doktorant

Tytuł pracy:
Hierarchia, zróżnicowanie przestrzenne i zaięg oddziaływania ośrodków kształcenia
na poziomie średnim


Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Ciok

Kontakt:
 +48 71 375 22 46

Site Map | Kontakt z administratorem
Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2011 Dariusz Ilnicki