Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Centrum Badań nad Pograniczem
Sławomir Czerwiński

mgr Sławomir Czerwiński

Stanowisko: Doktorant

Tytuł pracy:
Centra usługowe w węzłach drogowych – analiza porównawcza

Promotor:
dr hab. Dariusz Ilnicki

Kontakt:
 +48 71 375 22 46
emalia slawomir.czerwinski@uni.wroc.pl

Publikacje:

Czerwiński S., 2013, System park and ride we Wrocławiu – przykład parkingu przy stadionie miejskim, Transport Miejski i Regionalny, nr 8: 11–19.
Czerwiński S., 2012, Handel wielkopowierzchniowy Wrocławia–stan obecny i perspektywa rozwoju, (W:) Ilnicki D, Janc K. (red.) Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno–przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 29, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 155–180.
Czerwiński S., 2012, Centra handlowe – główne problemy badawcze, Studia Miejskie, T8: 169–186.
zzzz
Czerwiński S., 2012, Kształtowanie się struktury przestrzennej „Węzła Bielańskiego” w rejonie autostrady A4, (W:) Ciok S., Janc K. (red.) Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 23, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 145 – 165.
zxc
Czerwiński S., Kurowska A., Naborczyk K., 2011, Struktura funkcjonalno-przestrzenna „Węzła Bielańskiego”, Czasopismo Geograficzne, 82(3): 285–304.

Nagrody:

II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Walka o Złotą Sowę” na najlepsze grupowe badania naukowe w zakresie geografii, Uniwersytet Jagielloński, 20.11.2009.
Nagroda przyznana za pracę pt.: „Struktura funkcjonalno – przestrzenna Węzła Bielańskiego”.
Dyplom (załącznik) poster (załącznik).

Dofinansowania:

Stypendium „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Kapitał Ludzki", rok akad.: 2011/2012.

Site Map | Kontakt z administratorem
Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2011 Dariusz Ilnicki