Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

mgr Izabela Bal

Stanowisko: Doktorant

Tytuł pracy:
Zmiany społeczno-ekonomiczne i przestrzenne na pograniczu polsko-niemieckim po wejściu Polski do układu z Schengen

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Ciok

Kontakt:
 +48 71 375 22 46
e-mail izabela.bal@uni.wroc.pl

Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc