Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

O stronie

     Powstanie strony zostało zainicjowane przez dwa czynniki. Pierwszym z nich było rozpowszechnianie się Internetu i coraz większego do niego dostępu. Drugi czynnik, bezpośrednio związany z pierwszym, to organizowana przez Zakład kolejna – siódma, cykliczna konferencja pod wspólnym tytułem „Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno–przestrzennych” Początki prac nad serwisem WWW należy datować na marzec 2004. Do chwili obecnej strona posiadała cztery odsłony:

pierwsza
druga
trzecia
czwarta

      Funkcjonowały one przez różną długość czasu. Dwie pierwsze można traktować jak wersje „beta” testowe, które doprowadziły do wypracowania trzeciej wersji serwisu. Istniała ona do czerwca 2009 roku. Tym samym ostatnia z odsłon istniała tylko przez trzy miesiące. Obecny kształt – struktura – i kolorystyka serwisu, jest odpowiedzią na przekroczenie przez poprzednia stronę „masy krytycznej”, jak również wprowadzeniem Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 40/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) Uniwersytetu Wrocławskiego.
     W konstruowaniu serwisu położono nacisk na jego przejrzystość i funkcjonalność. Jego szeroko rozumiany kształt bazował na stronie domowej dr Krzysztofa Janca. Po kilku poprawkach, udogodnieniach i uzgodnieniach, serwis przybrał obecną formę. Strona jest w trakcie rozbudowy i uzupełniania jej zawartości.
     Do chwili obecnej w pracach nad serwisem Zakładu uczestniczyli: dr Sylwia Dołzbłasz, dr hab. Dariusz Ilnicki, dr Krzysztof Janc oraz dr Andrzej Raczyk.
Stronę zbudowano w programie Dreamweaver CS3 PL WIN

Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc